3E-liike kasvaa ja vahvistuu

3E-liike kasvaa ja vahvistuu
3E, EXIT EU EURO on ainoa mahdollisuutemme

30.7.12

Kantelin oikeuskanslerille tänään maanantaina 30.7. EVM äänestyksestä yms.


Kanteluni on vastaanotetettu oikeuskanslerin virastossa, ja alla katkelma tuosta kantelukirjelmästäni eli kantelustani, "copy pastella" kopioituna - vähän niinkuin malliksi. Toivottavasti lähetätte  itsekin kantelun [kirjaamookv(at)okv.fi ] ... ohjeet löytyy netistä. Jos about 4 miljoonaan luku- ja kirjoitustaitosta suomalaista kantelee asiasta, niin eiköhän meillä hallitus kaadu ja saadaan uudet eduskuntavaalit lokakuussa kunnallisvaalien yhteydessä. Näytetään noille päättäjille, että tämä hullutus saa loppua, ja  että kansaa tulee kuunnella, ja että emme enää halua kuullakaan ennalta päätettyjen mukamas-calluppien tuloksia..
..............................................................................................
Maanantaina 30.7. 2012

KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE

Kantelijan nimi ja osoite  Anne Lindell, XXXXXXXXXXXX Forsby
puhelin  050 5925131

Minkä viranomaisen, virkamiehen tai henkilön menettelystä on kysymys?

Suomen Hallitus eli valtioneuvosto

Mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä pidätte lain tai velvollisuuksien vastaisena?

Suomen eduskuntaa, kansanedustajia on valtioneuvoston taholta harhautettu joko tahallaan tai tietämätömyydessä kahdessa viimeisessä äänestyksessä 29. 6. ja 20. 7. 2012

Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui?

Tavallisena kansalaisena epäilen vahvasti ja pelkään, että hallituksen ministereinä pääministeri Jyrki Katainen ja ulkoministeri Jutta Urpilainen  ovat puhuneet muunneltua totuutta joko tahallisesti tai tietämöttömyyttään, ja näin ovat joko tahallisesti tai tietämättömyyttään harhauttaneet puheillaan eduskuntaa äänestämään siten kuin he äänestivät eli puoltavalla JAA-ääntenenemmistöllä 29 .6 2012 äänestäessään Suomen liittymisestä suunniteltuun EVM:ään ja 20.7. 2012 äänestäessään Espanjan tukipaketista

Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen?

Hallitus esitti äänestämistä edeltävänä päivänä 28.6. 2012  sopimuksen hyväksymistä eduskunnalle sanomalla, että ”EVM:llä on sama etuoikeusasema yksityisiin velkojiin nähden kuin IMF:llä.” ja toisti saman vielä 19.7. 2012, kun kyseessä oli Espanjalle myönnettävä tukipaketti.  

K.o. EVM:n sopimuksen oikea sisältö velkojien ensisijaisuusasemasta valkeni kansanedustajille  ja tuli koko kansan tietoisuuteen vasta, kun eurovaltioiden valtiovarainministerit päättivät  melkein heti Suomen äänestystuloksen julkitultua 20.7. yksimielisesti perua Espanjalle annettavasta hätälainasta EVM:n ensisijaisen velkojan aseman. Näin ollen EVM ei saa saataviaan maksuvaikeuksiin joutuneelta valtiolta ennen yksityisiä velkojia. 

Mitä toivotte oikeuskanslerin tekevän?

Pyydän oikeuskansleria puuttumaan kanteluni kohteena olevaan asiaan huomauttamalla valtioneuvoston ministereitä ministerivaloistaan puhumaan aina totta ja ajamaan aina ja vain isänmaan asiaa ja Suomen kansalaisten etuja. 

Pyydän oikeuskansleria ehdottamaan joko eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle tai Suomen valtioneuvostolle tai molemmille mitätöidä kahden viimeisen eduskunnan äänestyspäätöksen tuloksen ja kehoittamaan eduskunnan puhemiestä Eero Heinäluomaa kutsumaan Suomen valtioneuvosto ja eduskunta uudestaan koolle, jotta eduskunta voi äänestää uudestaan näistä hallituksen esittämistä asioista, mutta kuitenkin säällisen ajan kuluttua, jotta kansanedustajilla on tällä kertaa tarpeeksi aikaa perehtyä tarkoin asiakirjoihin ja konsultoida asiantuntijoita. 

Perustelut sille, miksi tällaisen pyynnön oikeuskanslerille teen
  
Valtioneuvosto ei kertonut eduskunnalle ennen äänestystä, että ensisijaisen velkojan asemasta luopumisessa ei Espanjan lainapaketissa (eikä tulevissakaan) löydy oikeudellista ongelmaa, sillä ensisijaisuus on mainittu ainoastaan sopimuksen johdannossa poliittisena ja hyväätahtovana sitoumuksena, eikä oikeudellisesti sitovissa säännöksissä itse sopimustekstissä

Mielestäni minun Suomen täysivaltaisena kansalaisena on syytä huolestua, ja minulla myös peustuslain mukainen oikeus huolestua, jos  kansanedustajien puoltavat äänet näissä molemmissa äänestyksissä (liittyä suunniteltuun EVM:ään ja suostua tukemaan Espanjaa takaajana) mitä ilmeisimmin perustuivat suurelta osin tai jopa pelkästään mahdollisesti aiemmasta valtioneuvoston esittelijöitten virheellisestä tulkinnasta esitellessään EVM sopimusta valtioneuvostolle, ja näin pääministeri Jyrki Katainen ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen vain tietämättömyyttään antoivat harhaanjohtavan tulkinnan k.o. sopimuksesta molemissa eduskunnan istnnoissa pitämissään puheissaan paremman tiedon puutteessa. 

Ja edelleen pyydän oikeuskansleria tutkimaan, oliko kyseinen  valtioneuvoston kansanedustajia harhaanjohtava käsitys EVM:n sopimuksen velkojien ensisijaisuuskohdassa tahallaan kuolleeksi vaiettu ja salattu siinä valtioneuvoston uskossa, että vaikka lainaehtojen velkojien ensisijaisuusasia on sopimuksen johdannossa tosin mainittu, niin itse sopimustekstissä sen merkitys on päinvastainen, ja se on vieläpä niin vaikeaselkoisesti artikuloitu, että jopa asiantuntijoitten on sitä vaikea ymmärtää saatikka sitten kansanedustajien? Velkojan ensisijaisuus on erittäin  keskeinen asia laina- ja etenkin takausopimuksia laadittessa, ja varsinkin kun kyseessä on miljardiluokan takaukset, ja jos EVM toteutuu, niin ”piikki on auki taivaisiin” ... me suomalaiset emme edes tiedä mihin olemme sitoutuneet (lue, valtioneuvosto ja eduskunta eivät tiedä). 

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan oliko k.o. sopimuksen velkojan (velkojien) ensijiaisuuskohta tahallaan vai tahattomasti tulkittu paremman tiedon puutteesta johtuen mahdollisesti jo esittelijän (esittelijöitten) taholta/puolesta erheelliseksi ja harhaanjohtavaksi, vai tulkitsiko valtioneuvosto esittelyistunnossa yhteisymmärryksessä tahallaan k.o. kohdan erheellisesti aikoen tieten tahtoen johtaa eduskuntaa harhaan, vai tuliko jo valtioneuvoston esitteleyistunnossa esille eriäviä mielipiteitä velkojien ensisijaisuuskohdasta, vai onko k.o. virheellisestä ja eduskuntaa harhaanjohtavasta tulkinnasta vastuussa vain ja ainoastaan Jyrki Katainen ja Jutta Urpilainen, jolloin tuota edellä mainittua  käsitystä voidaan vain ja ainoastaan  pitää heidän omina käsityksinään ja tulkintoinaan. 

Ja lisäksi pyydän oikeuskansleria tutkimaan, oliko valtioneuvostossa luonnehtimalla eduskunnan päätöskäsittelyä EVM:stä erittäin kiirelliseksi tehty virhe, ja näin tahallaan estetty kansanedustajia saamasta tarpeeksi aikaa kuunnella asiantuntijoita k.o.EVM-sopimuksesta ja sen muutenkin erittäin vaikeaselkoisesta ja laajasta tekstistä.  - - - - - - - - - Tästät osa tekstiä poistettu  (pari kappaletta) - - - -- -- - -

                                                                           
Jos oikeuskansleri toteaa, että epäilykseni ovat aiheelliset, ja jos oikeuskansleri  toteaa hyväksymismenettelyssä vajavaisuuksia, EVM-sopimus on tuotava uudelleen eduskunnan käsittelyyn, ja pyydän oikeuskansleria mitä kiireimmin ja vitkuttelematta ilmoittamaan valtioneuvostolle, että on järjestettävä uusi äänestys ed. mainituista molemmista äänestetyistä asioista, ja että molempien äänestysten tulos on välittömästi hylättävä edellämainittujen epäilysten vuoksi; eli kansalaisaloitteeni kanteluna oikeuskanslerille oli aiheellinen, ja että on aiheellista epäillä, että  valtioneuvosto tahallisesti tai tietämättömyydestä johtuen on harhauttanut eduskuntaa äänestämään puoltavasti hallituksen esitystä molemmissa edellä mainituissa äänestyksissä.  

Pyydän käsittelemään kanteluani oikeuskanslerinvirastossa äärimmäisen kiirellisenä, koska tämä oikeuskanslerin  päätös koskee koko maamme tulevaisuutta  ja kansalaistemme hyvinvoitia erittäin raskauttavasti.
_____________________________________________________________________
Paikka ja aika  Forsbyyssä 30.7.2012 
Allekirjoitus                                                                 Anne Lindell


2 kommenttia:

  1. Luin tosiaan Aamulehdestä, että joku nimeltä mainitsematon henkilö oli valittanut EVM-äänestyksestä oikeuskanslerille. Vai sinä se olit Anne Lindell, mahtavaa! Kyllä sinun kaltaisia rohkeita ja valveutuneita suomalaisia pitäisi olla paljon enemmän...

    VastaaPoista
  2. Minä ... sain tiedon, että lisäkseni oli toinenkin valittaja, joten jos se minusta on kiinni, niin sitten se vastaus valitukseeni, joka on minulle kirjallisesti lähetettävä, oli se sitten millainen tahansa, ei jää salaiseksi.

    VastaaPoista

Kommentoi vapaasti ja rohkeasti ja mieluiten omalla nimellä.