3E-liike kasvaa ja vahvistuu

3E-liike kasvaa ja vahvistuu
3E, EXIT EU EURO on ainoa mahdollisuutemme

30.7.12

Kantelin oikeuskanslerille tänään maanantaina 30.7. EVM äänestyksestä yms.


Kanteluni on vastaanotetettu oikeuskanslerin virastossa, ja alla katkelma tuosta kantelukirjelmästäni eli kantelustani, "copy pastella" kopioituna - vähän niinkuin malliksi. Toivottavasti lähetätte  itsekin kantelun [kirjaamookv(at)okv.fi ] ... ohjeet löytyy netistä. Jos about 4 miljoonaan luku- ja kirjoitustaitosta suomalaista kantelee asiasta, niin eiköhän meillä hallitus kaadu ja saadaan uudet eduskuntavaalit lokakuussa kunnallisvaalien yhteydessä. Näytetään noille päättäjille, että tämä hullutus saa loppua, ja  että kansaa tulee kuunnella, ja että emme enää halua kuullakaan ennalta päätettyjen mukamas-calluppien tuloksia..
..............................................................................................
Maanantaina 30.7. 2012

KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE

Kantelijan nimi ja osoite  Anne Lindell, XXXXXXXXXXXX Forsby
puhelin  050 5925131

Minkä viranomaisen, virkamiehen tai henkilön menettelystä on kysymys?

Suomen Hallitus eli valtioneuvosto

Mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä pidätte lain tai velvollisuuksien vastaisena?

Suomen eduskuntaa, kansanedustajia on valtioneuvoston taholta harhautettu joko tahallaan tai tietämätömyydessä kahdessa viimeisessä äänestyksessä 29. 6. ja 20. 7. 2012

Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui?

Tavallisena kansalaisena epäilen vahvasti ja pelkään, että hallituksen ministereinä pääministeri Jyrki Katainen ja ulkoministeri Jutta Urpilainen  ovat puhuneet muunneltua totuutta joko tahallisesti tai tietämöttömyyttään, ja näin ovat joko tahallisesti tai tietämättömyyttään harhauttaneet puheillaan eduskuntaa äänestämään siten kuin he äänestivät eli puoltavalla JAA-ääntenenemmistöllä 29 .6 2012 äänestäessään Suomen liittymisestä suunniteltuun EVM:ään ja 20.7. 2012 äänestäessään Espanjan tukipaketista

Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen?

Hallitus esitti äänestämistä edeltävänä päivänä 28.6. 2012  sopimuksen hyväksymistä eduskunnalle sanomalla, että ”EVM:llä on sama etuoikeusasema yksityisiin velkojiin nähden kuin IMF:llä.” ja toisti saman vielä 19.7. 2012, kun kyseessä oli Espanjalle myönnettävä tukipaketti.  

K.o. EVM:n sopimuksen oikea sisältö velkojien ensisijaisuusasemasta valkeni kansanedustajille  ja tuli koko kansan tietoisuuteen vasta, kun eurovaltioiden valtiovarainministerit päättivät  melkein heti Suomen äänestystuloksen julkitultua 20.7. yksimielisesti perua Espanjalle annettavasta hätälainasta EVM:n ensisijaisen velkojan aseman. Näin ollen EVM ei saa saataviaan maksuvaikeuksiin joutuneelta valtiolta ennen yksityisiä velkojia. 

Mitä toivotte oikeuskanslerin tekevän?

Pyydän oikeuskansleria puuttumaan kanteluni kohteena olevaan asiaan huomauttamalla valtioneuvoston ministereitä ministerivaloistaan puhumaan aina totta ja ajamaan aina ja vain isänmaan asiaa ja Suomen kansalaisten etuja. 

Pyydän oikeuskansleria ehdottamaan joko eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle tai Suomen valtioneuvostolle tai molemmille mitätöidä kahden viimeisen eduskunnan äänestyspäätöksen tuloksen ja kehoittamaan eduskunnan puhemiestä Eero Heinäluomaa kutsumaan Suomen valtioneuvosto ja eduskunta uudestaan koolle, jotta eduskunta voi äänestää uudestaan näistä hallituksen esittämistä asioista, mutta kuitenkin säällisen ajan kuluttua, jotta kansanedustajilla on tällä kertaa tarpeeksi aikaa perehtyä tarkoin asiakirjoihin ja konsultoida asiantuntijoita. 

Perustelut sille, miksi tällaisen pyynnön oikeuskanslerille teen
  
Valtioneuvosto ei kertonut eduskunnalle ennen äänestystä, että ensisijaisen velkojan asemasta luopumisessa ei Espanjan lainapaketissa (eikä tulevissakaan) löydy oikeudellista ongelmaa, sillä ensisijaisuus on mainittu ainoastaan sopimuksen johdannossa poliittisena ja hyväätahtovana sitoumuksena, eikä oikeudellisesti sitovissa säännöksissä itse sopimustekstissä

Mielestäni minun Suomen täysivaltaisena kansalaisena on syytä huolestua, ja minulla myös peustuslain mukainen oikeus huolestua, jos  kansanedustajien puoltavat äänet näissä molemmissa äänestyksissä (liittyä suunniteltuun EVM:ään ja suostua tukemaan Espanjaa takaajana) mitä ilmeisimmin perustuivat suurelta osin tai jopa pelkästään mahdollisesti aiemmasta valtioneuvoston esittelijöitten virheellisestä tulkinnasta esitellessään EVM sopimusta valtioneuvostolle, ja näin pääministeri Jyrki Katainen ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen vain tietämättömyyttään antoivat harhaanjohtavan tulkinnan k.o. sopimuksesta molemissa eduskunnan istnnoissa pitämissään puheissaan paremman tiedon puutteessa. 

Ja edelleen pyydän oikeuskansleria tutkimaan, oliko kyseinen  valtioneuvoston kansanedustajia harhaanjohtava käsitys EVM:n sopimuksen velkojien ensisijaisuuskohdassa tahallaan kuolleeksi vaiettu ja salattu siinä valtioneuvoston uskossa, että vaikka lainaehtojen velkojien ensisijaisuusasia on sopimuksen johdannossa tosin mainittu, niin itse sopimustekstissä sen merkitys on päinvastainen, ja se on vieläpä niin vaikeaselkoisesti artikuloitu, että jopa asiantuntijoitten on sitä vaikea ymmärtää saatikka sitten kansanedustajien? Velkojan ensisijaisuus on erittäin  keskeinen asia laina- ja etenkin takausopimuksia laadittessa, ja varsinkin kun kyseessä on miljardiluokan takaukset, ja jos EVM toteutuu, niin ”piikki on auki taivaisiin” ... me suomalaiset emme edes tiedä mihin olemme sitoutuneet (lue, valtioneuvosto ja eduskunta eivät tiedä). 

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan oliko k.o. sopimuksen velkojan (velkojien) ensijiaisuuskohta tahallaan vai tahattomasti tulkittu paremman tiedon puutteesta johtuen mahdollisesti jo esittelijän (esittelijöitten) taholta/puolesta erheelliseksi ja harhaanjohtavaksi, vai tulkitsiko valtioneuvosto esittelyistunnossa yhteisymmärryksessä tahallaan k.o. kohdan erheellisesti aikoen tieten tahtoen johtaa eduskuntaa harhaan, vai tuliko jo valtioneuvoston esitteleyistunnossa esille eriäviä mielipiteitä velkojien ensisijaisuuskohdasta, vai onko k.o. virheellisestä ja eduskuntaa harhaanjohtavasta tulkinnasta vastuussa vain ja ainoastaan Jyrki Katainen ja Jutta Urpilainen, jolloin tuota edellä mainittua  käsitystä voidaan vain ja ainoastaan  pitää heidän omina käsityksinään ja tulkintoinaan. 

Ja lisäksi pyydän oikeuskansleria tutkimaan, oliko valtioneuvostossa luonnehtimalla eduskunnan päätöskäsittelyä EVM:stä erittäin kiirelliseksi tehty virhe, ja näin tahallaan estetty kansanedustajia saamasta tarpeeksi aikaa kuunnella asiantuntijoita k.o.EVM-sopimuksesta ja sen muutenkin erittäin vaikeaselkoisesta ja laajasta tekstistä.  - - - - - - - - - Tästät osa tekstiä poistettu  (pari kappaletta) - - - -- -- - -

                                                                           
Jos oikeuskansleri toteaa, että epäilykseni ovat aiheelliset, ja jos oikeuskansleri  toteaa hyväksymismenettelyssä vajavaisuuksia, EVM-sopimus on tuotava uudelleen eduskunnan käsittelyyn, ja pyydän oikeuskansleria mitä kiireimmin ja vitkuttelematta ilmoittamaan valtioneuvostolle, että on järjestettävä uusi äänestys ed. mainituista molemmista äänestetyistä asioista, ja että molempien äänestysten tulos on välittömästi hylättävä edellämainittujen epäilysten vuoksi; eli kansalaisaloitteeni kanteluna oikeuskanslerille oli aiheellinen, ja että on aiheellista epäillä, että  valtioneuvosto tahallisesti tai tietämättömyydestä johtuen on harhauttanut eduskuntaa äänestämään puoltavasti hallituksen esitystä molemmissa edellä mainituissa äänestyksissä.  

Pyydän käsittelemään kanteluani oikeuskanslerinvirastossa äärimmäisen kiirellisenä, koska tämä oikeuskanslerin  päätös koskee koko maamme tulevaisuutta  ja kansalaistemme hyvinvoitia erittäin raskauttavasti.
_____________________________________________________________________
Paikka ja aika  Forsbyyssä 30.7.2012 
Allekirjoitus                                                                 Anne Lindell


23.7.12

Meille avautui takaportti ulos eurosta ja jopa EU:sta


Olli Rehnin "muunneltu totuus" venyy sopivaksi kunhan sitä tarpeeksi venyttää.

Olli Rehn, EU, venytetty "muunneltu totuus"

Ensisijaisen velkojan asema tarkoittaa, että suunnitteilla oleva EVM saisi saatavansa maksuvaikeuksiin joutuneelta valtiolta ennen yksityisiä velkojia, sijoittajia. Tämä olisi juuri sitä mitä tarkoitettiin sijoittajavastuulla. Käytännössä etuoikeus merkitsisi sitä, että Suomen kaltaiset köyhät eurovaltiot olisivat mahdollisessa konkursissa velkojina turvatummassa asemassa kuin raharikkaat yksityiset sijoittajat.
Suomen eduskunta hyväksyi EVM-sopimuksen kesäkuussa uskoen ja luottaen tähän. Lauantaina Olli Rehn sanoi HS:n haastattelussa, että nyt Espanjan lainan yhteydessä tästä EVM:n ensisijaisuusasemasta luovuttiin. Olli Rehnin mukaan EVM-sopimuksen johdannossa todetaan, että EVM:n lainat ovat ensisijaisia verrattuna yksityisiin lainoihin, mutta itse sopimuksen pykälissä tästä ei ole mainintaa. Näin ollen molemmat esitetyt tulkinnat ovat Rehnin mukaan oikeita, eikä vastakkainasetteluun ole aineksia. 

Nyt Jutta Urpilainen on tainnut herätä ruususen unestaan karseaan todellisuuteen, ja ilmeisesti tajunnut, että meitä on höynäytetty, petetty, huijattu, sillä valtiovarainministeriöstä on tiedotettu, että ministeriö on  tulkinnut sopimusta eri tavalla kuin Olli Rehn. Ministeriön mukaan tapauskohtaisuudesta ei ole lainkaan sovittu.
Molemmat toisensa pois sulkevista tulkinnoista ovat siis oikeita? Tämähän alkaa käydä hupinäytelmästä. Eli, onko se niin, että mitä eilen päätettiin voidaan tulkita huomenna jo toisin? Tai, että toinen tulkinnoista voipi olla mahdollisesti enemmän oikea ja toinen taasen vähemmän oikea ... mutta kumpi? Onko vielä kolmaskin vaihtoehto olemassa? Vanha sanonlaskuhan sanoo, että: Ei kahta ilman kolmatta. Eli, kyseessä on tietenkin kvanttilogiikka, molemmat tulkinnat ovat oikeita, mutta toinen valitaan sitten kun lyödään sopimus lukkoon.
Olin sittenkin oikeassa, koska  todellisuudessa Suomi ei saa todellisia vakuuksia lainkaan. Ja Jutan törttöilyn vuoksi menetimme myös mahdolliset korkotulotkin.  Eli käytännössä Suomi ei saa 12 miljardilleen takuita lainkaan, koska  Jutan hiellä ja vaivalla saadut vakuudet olivat kuin olivatkin ”Keisarin uudet vaateet” ... eli yhtä tyhjän kanssa ... pelkää ilmaa. Ei ihme, että suomalaisille nauretaan kaikkialla. 

Suomea johtaa nyt kahden suuren puolueen puoluejohtaja: täystuhoparivaljakko ja muut hallituspuolueet kulkevat sokkona perässä kuin sopulilauma. Meno muistuttaa diktatuuria, ei kansanvaltaa. Totuus on haudattu syvälle juoksuhiekkaan, eikä  kansalaisille sitä haluta kertoa. Päättämässä ovat epäpätevät henkilöt: alaluokkien opettaja valtiovarainministerinä ja 6:n lyheyen matikan numerolla häärivä pääministeri.

Mitä eroa on kansallisella politiikalla, EU-politiikalla ja Olli Rehnillä? Kansallisessa politiikassa poliitikot valehtelevat äänestäjille. EU-politiikassa valehdellaan kansallisille poliitikoille. Korkeassa EU:n virassa oleva Olle Rehn puhuu "muunneltua totuutta" jo itselleenkin.

Sopimus on sopimus, ja sen tulee selkokielisyydessään olla sellainen, että etenkin kansanedustajat sen vajavaisuudessaan ymmärtävät, ja kaikkien sopimuksen osapuolien pitää sen ymmärtää,  ja etenkin sen allekirjoittaneitten. Jos allekirjoittanut ja kansanedustajat eivät sopimuksen kapulakieltä ymmärrä, haetaan ymmärtäjä, ja jollei sellaista häpeäsyistä palkata, niin haetaan kansanedustajille ja etenkin allekirjoitusvastuulliselle holhousta. Missään maailmakolkassa tahi instanssissa ei sopimusta muuteta ilman molempien osapuolien yhteistä hyväksyntää. Missä tässä on jotain epäselvää ???

Vai oliko alunperinkin tarkoitus  harhauttaa ja valehdella, jotta saadaan nimet kiireisesti paperiin. Epäilen vahvasti, että oli, ja nyt on kaikkialla Euroopassa noussut aikamoinen haloo ja mysky, siis muuallakin kuin vain Suomessa. 

Mutta onni onnettomuudessa. Tässä meillä oiva takaportti luikkia pakoon EU:sta ja eurosta, sillä nyt ollaan jälleen alkuvaiheessa eli lähtökuopissa. Kaikki on nyt mahdollista panna uusiksi ... myös meidän EU-jäsenyytemme ja eurossa olemisemme.

VIVA LIBERTÉ !  ELÄKÖÖN VAPAUS !.

Venäjän TV:ssä nauretaan Suomen EU roolille


Venäjän TV:n uutisankkuri on tikahtua nauruunsa lukiessaan Suomen "uusista vakuuksista".  
Katso video Venäjän TV:n uutistallenteesta YouTubesta. Klikkaa linkkiosoitetta.

http://www.youtube.com/watch?v=BP0gdXWc7Dc
 
Videossa on suomenkielinen tekstitys - siis "mukamas" käännös. Katso ja naura mukana, sillä se on ainoa mitä me voimme tässä tilateessa enää tehdä, kun rahojamme on viskattu ja tullaan viskomaan sinne sun tänne pitkin Eurooppaa ilman, että meiltä on kysytty tai kysytään mitään, ja "piikki" on edelleen auki taivaisiin. 

Aina välillä minulle tulee sellainen olo, että suomalaiset ovat jossain kumman psykoosissa, kun nämä urpolaiskataiset tuusailee mitä ne tuusailee ilman, että yksikään päättävässä oleva heidän touhujaan ihan oikeasti kyseenalaistaa. Siis, hei miettikää ihan oikeasti mitä tuo "täystuholaisparivaljakko" on tänhän asti oikein tuusaillut.

Jollei ylläoleva linkki videoon avaudu, niin kirjoita youtuben  "haku"-sarakkeeseen  nämä hakusanat: Vakuudet espanjalle Venäjän telkussa nauretaan Suomen EU roolille


20.7.12

Nyt seurataan kaikkialla maailmassa pähkähullua Tosi-TV-sarjaa.

Tässä tosi-TV:n pähkähullussa sarjassa paljastuu kaikkien aikojen ja historian suurin  "pyramidihuijaus", "puhallus".

Kuka jää viimeiseksi? Ketä höynäytetään eniten? Kuka on se ”helppo-nakki”, jolle kaikki nauravat, ja joka lopuksi joutuu kaikkien maksumieheksi? 

New True-TV-Series "The  Jurneu to the Total Cataspohe". Starring Jyrki Katainen and Jutta Urpilainen.
Tässä uudet jaksot:

1:nen jakso: Höynäytys kreikkalaisittain, tukipaketti Nr 1, n. 30 mdr                                                         
2:n jakso: Höynäytys espanjalaisittain, heinäkuu 2012, tukipaketti Nr.1 Espanjan pankit (näin aluksi 30 mrd, luvattu kaiken kaikkiaan 100 mrd .. mikä ei riitä alkuunkaan)
3:s jakso: Italia haluaa päästä apajille, syyskuu, tukipaketti Nr.1, Italian pankit, 100 mrd)                   

4:s jakso: Espanja hamuaa lisää (syys-/loakauussa, tukipaketti Nr 2, Espanjan valtio, lue pankit, vähintään 300 mrd )
5:s jakso: Italia hamuaa lisää (marraskuu, tukipaketti Nr2, Italian valtio, lue mafiapankit, about 300 -500 mrd)
6:s jakso Kreikan jano ei sammu (joulukuu, tukipaketti Nr3, Kreikan valtio, ainakin 100 mrd)
7:s jakso. Muut alkavat herätä – Miksei meille mitään? (tammikuu, Kyprokseen, 150 mrd)
8:s jakso Belgia käsi ojossa - Meille kans! (helmikuu, Belgiaan 200 mrd)
jne jne ... Kunnes on loppujakson aika, jolloin päätähtenä on Angela Merkel  & Co. (Saksa & Ranska + muun maailman suuret sijoittajapankit).


Saksa & Co ovat EU:ssa ja eurossa mukana vain niin kauan, kunnes näitten maitten omien sijoittajapankkien omaisuus on saatu näillä ”kusetus-paketeilla” kotiutettua, ja sitten he vain yksiselitteisesti ilmoittavat, että jättävät EU:n ja euron  ... kuin rotat hukkuvan laivan. Ja kun yritämme sanoa, että se ei käy, niin he sanovat, että: ”Mikä tai kuka heitä voisi estää eroamasta?. Näyttäkää meille laki tai pykälä mikä estää EU–maita eroamasta sekä EU:sta että eurosta, sillä sellaista ei yskiselitteisesti ole olemassakaan”. Ja arvakkapas kuka viimeisenä jää kaikkien maksumieheksi ... Suomi, ja se tarkoittaa meitä suomalaisia ... sinua ja minua. Tai ei minua, koska alan oitis etsiä asuinpaikkaa jostain euromaitten ulkopuolelta. 

Tässä vaiheessa tulee esille rintarottingilla tämä täystuhoparivaljakko ”takuutus”- paperietten kanssa, vaatimaan vakuusrahojaan, mutta, kun tämä EU:ssa ja eurossa mukanaolon lasku on kasvanut pyramidihuijauksessa tähtitieteellisiin mittasuhteisiin ja on lopulta satojen miljardien luokkaa, niin Suomen  ” naurettavan pienet ” vakuudet häipyvät kuin pieru Saharaan ... eli Jutan vakuudet olivat kuin olivatkin ”Keisarin uudet vaatteet” ... eli pelkää ilmaa. Tyhjästä kun on paha nyhjästä. Kun ei oo mistä ottaa niin ei ooo mistä ottaa. Eikä tässä vielä kaikki ... takaaja maksaa. Nyt tulisikin heti saada aikaiseksi sellainen laki eduskunnassa, että noitten Kreikan ja Espanjan 1:ten tukipakettien  takauksien allekirjoittaja maksaa ... eli Jutta Urpilainen. Niinhän se on oikeassa pankkimaailmassakin tapana: takaaja, eli  takauspaperin allekirjoittaja joutuu maksamaan, silloin kun velkaa ottanut ei itse siihen kykene. 

Eihän kukaan hullukaan lainaa konkurssikyspsälle ja holtittomalle rahaa ja vielä  ”piikki avoinna taivasiin” mentaliteetilla ... ei kukaan.  Suomalaisilla pankeilla ja sijoittajilla ei ole nimeksikään riskejä konkurssikypsissä EU-maissa, joten tuo täystuhoparivaljakko ei saa minua vakuuttumaan maalailemalla uhkakuvia eräitten amerikkalaisten  pankkien kaatumisella, koska niissä kaatumisissa oli kyseessä aivan toisenlainen tapaus. Amerikkalaisten suurten pankkien romahduksia ei voi mitenkään edes verrata näitten konkurssikypsien EU-maitten tapaukseen. Katainen teki pahan mokan vetäessään esille kannustupuhueessaan nämä tapaukset eduskunnassa ja uhkailemalla niillä. Tämä osoitti vain sen millaisia untuvikkoja ja tosi emä tyhmiä meillä istuu edudkunnassa ja hallituksessa. Oppositio ei mene tähän halpaan, koska he ovat ottaneet asioista selvää, mutta muut kulkevat tuon täystuhoparivaljakon jäljessä sokeana kuin sopulilauma kohti totaalikatastrooffia.

Viisas on se, joka varmistaa saatavansa konkurssikypsältä, ja viisaana hän yrittää saada kaikki muut lainaamaan omilla takauksillaan lisää rahaa konkurssikypsälle, jotta hän itse kerkiää napsimaan saatavansa pois ennen totaalikatasrtrooffia. Ja näin tekivät ja tekevät Saksa ja Ranska & Co, ja he saavat sen  mitä haluavat.

Mutta mitä helevetin intressejä Suomella on olla tässä rosvo-joukossa ?!!! Kertokaapas minulle ja muille totaalikatastrooffista varoittaville edes yksikin hyvä syy jatkaa tätä hullutusta, ja perustelkaa myös se muulla tavalla kuin jatkuvasti jauhamalla tuota samaa potaskaa: ”... kasvun ja  viennin kannalta tärkeätä, työllisyyden kannalta .. ” ... jne jne ... koska me emme enää sulata tuollaista soopaa. Sillä, kun ei ole ruokaa, niin silloin ei ajatella vientiä ja kasvua ... sillä silloin näännytään nälkään.  Ja tällaiseen tulevaisuuteen  tuo täystuhoparivaljakko on meitä viemässä. 

Uskallan väittää, että heti kun Espanja on saanut nämä aluksi 30 mrd:n  euron tukipaketin, niin siitä muutaman sekunnin kuluttua rahat siirtyvät Saksalaisille ja Ranskalaisille ja muille ulkomaisille sijoittajapankeille ... Espanjaan ei jää senttiäkään, vaikka tämä täystuhoparivalajakko Katainen & Urpilainen Co melkeinpä silmät kyynelehtien näin kehtasivat eilen eduskunalle näin valehdella. Ja sitten on pikapuolin Espanjalle myönnettävän toisen kusetus-paketin aika, eli suunnitteilla oli maksimissaan 100 mrd kokonaistukipaketti Espanjalle ...eli tukipaketti Nr 2, ja se on vuorossa ehkäpä jo syyskuussa. Mutta minä sanon, että se ei riitä alkuunkaan, sillä valuuttapakoa Espanjasta ei saada mitenkään tyrehtymään. ... Joten mustalta näyttää tulevaisuus ... tosi pahalta. Ainoa valo tunnelissa olisi nyt vain tehdä raaka päätös hypätä pois heti tästä hukkuvasta Titanicista ... eli erota kylmästi vain EU:ta ja eurosta.

19.7.12

Ovatko suomalaiset päättäjät tulleet HULLUIKSI ?!!


Eikö mikään mahti maailmassa saa järkiin suomalaisia päättäjiä (lue hallituspuolueita)? 
 
Sain käsiini lyhennelmän hallituksen tiedonannosta tuosta Espanjan pankkien tukemisesta, ja sitä vähäsen selailtuani löysin todella paljon kammottavia asioita; tässä vain yksi poiminta: ...” Pääomitustarve ja siihen käytettävä summa perustuu uusien stressitestien tuloksiin, jotka perustuvat ulkopuolisten tilintarkastajien 14 espanjalaisesta pankkiryhmästä syyskuussa valmistuviin tilintarkastuksiin. Tilintarkastukset kattavat 90 prosenttia Espanjan pankkisektorista.” ...

Siis, hey come on!!! Herätkää!! Pukki kaalimaan vartijana! Tuppurainen tarkastaa Tappuraista. EI, hei, tämä ei vetele! Ulkopuoliset tilintarkastajat = siis vain pankin ulkopuoliset, eikä ulkomaalaiset, kuten pitäisi olla. 
Lähes 60 miljoonan ihmisen Englanti ei lähde ollenkaan mukaan näihin hullutuksiin samoin eivät myöskään Tanska ja Ruotsi. Voisivatko päättäjämme perustella miksi ihmeessä pitää vain n. 5.5 miljoonan kansalaisen Suomen lähteä mukaan tähän järjettömyyteen? 

Nyt riittää! Espanol, Espanja, Spain, Bankia, catastrophe, katastrooffi, crash, romahdus, olemme tuhon omia.
Varoitan, että rahamaailman romahdus ja ruokapula on meitä lähempänä kuin osaamme odottaakaan. Tämän jopa globaalin katastrooffin ennustamiseen ei tarvita edes mitään profeettaa tai ennustajaa - sen voi jokainen itse päätellä.

Ottakaa nämä minun varoitukseni vakavasti, sillä emme voi näin pienenä kansana lähteä turvaamaan miljardien eurojen lainanotoilla raharikkaita Euroopan pankkeja, jotka ovat ahneudessaan ja holtittomuudessaan itse syypää kaatumisuhkaansa. Raharikkaat sijoittajat tässä menettävät sijoituksiaan – ei  köyhä kansa, koska heillä ei ole varaa panna vähäisiä rahojansa sijoituksiin. Me olemme noudattanet kuliaisina EU:n sääntöjä: Alppien eteläpuoliset maat eivät. Miksi me maksaisimme heidän törsäilynsä ja rikkomuksensa? Näissä tukipaketeissa on taloudellista etua vain rikkaille sijoittajille ja venälälisille rahanpesijöille (Kyproksen pankit) - ei köyhille. Te poliitikot ette enää onnistu vakuuttamaan köyhää kansaa väittämällä, että rikaitten pankkien ja sijoittajien etu on edellytyksenä köyhien onnelle ja hyvinvoinnille. Me emme enää usko teidän valheitanne. 

Koko ajan EU:n kristyssilmukka ja ote jäsenmaista tiukkenee. Lisää rahaa, lisää puskureita, lisää palomuureja, lisää valvontaa, lisää lakeja ja sääntöjä  jne, jne. Mitä muuta tämä on kuin menoa suoraa päätä kohti Liittovaltiota -  Eurostoliittoa. EU:n omaa lainsäädäntäöä (no bail out) klausulia 123 ja 125 rikotaan mennen ja tullen, ja "bail in"- klausulia (= "pelastakoot kukin maa itse itsensä") ei tunne enää kukaan. Taistelimme sodissa eroon juuri tällaisesta hirmuvallasta ja nyt olemme vapaaehtoisesti menemässä sellaiseen takaisin. 

Sijoittajien vastuut eivät taaskaan menneet läpi. Riskit jäävät siis EU:n euromaitten kansallisten valtioitten veromakansajille. Tulemme vielä näkemään sen päivän, kun köyhiltä yritetään "varastaa" rahat pankkitileiltä, mutta se ei helpolla onnistu, koska sillloin kansa nousee barrikaadeille.

Kreikasta virtasi ja virtaa yhä valtavasti varoja ulkomaille (lähinnä veroparatiisiin Kyprokselle), ja näin on käynyt nyt myös Espanjassa ja Italiassa: ”Rotat jättävät hukkuvan laivan”. Suunniteltu automaattinen rahasampo, roskapankki EVM tulee olemaan itsenäinen valvomaton ja pohjaton suo, "musta aukko",  johon yksikään sijoittaja ei sijoita varojaan, vaan ne varat riistetään veronmaksajien niskanahasta eli kansallisista budjeteista. 

EVM, musta-aukko, balck hole, roskapankki, automaattien ja kontroloimaton rahasampo, tarina, joka ei ikinä lopu, never ending story
Ja mitä seuraavaksi? Mikä EU-valtio on seuraavaksi konkurssikypsä? Kenties Kypros, Portugali, Italia Tämä ei ikinä lopu niin kauan kuin tätä rahan syytämistä pankeille jatketaan.

17.7.12

Timo Soini vaatii kansanäänestystä euroalueiden tukipaketeista.


Timo Soini Jämsässä: "Kansanäänestys EU:n  tukipaketeista! " ...Tä! Nytkö vasta Timo heräsi?
Turun Sanomat 16.7.2012   Quote: ....” Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin mielestä Suomessa pitäisi jatkossa järjestää kansanäänestys euroalueen tukipaketeista” ... ”Jämsässä puhuneen Soinin mukaan Espanjalle kaavailtuun apupakettiin kansanäänestys ei ehtisi. Hän uskoo, että apupaketti ei kuitenkaan jää viimeiseksi. Soini sanoo lehdelle, että kansanäänestyksen voisi järjestää syksyn kuntavaalien yhteydessä, koska silloin vaaliluettelot ovat ajan tasalla. Kuntavaalit pidetään 28. lokakuuta.” ...”  Espanjan lainaohjelma on tarkoitus hyväksyä euroalueen valtiovarainministereiden kokouksessa perjantaina.”....

Mitenkä tässä minusta nyt vain tuntuu siltä, kuin että Timo Soini olisi voinut esitää tuon vaatimuksensa kansanäänestyksestä hieman aikaisemmin keväällä, kun jo tiedettiin tasatarkkaan millaisiin tsilioonaluokan apupakettisopimuksiin nämä emätyperät kansanedustajamme Suomen veronmaksajat näillä ”jaa” äänillään sitouttavat.

”Seli, seli”...Timo! Et onnistunut vakuuttamaan minua. Ollaan muka niin kansan puolella ... niin kansan puolella, jotta ...  Kun toimii tarkoituksellisesti liian myöhään, ei se vakuuta enää ketään ... eikä liioin minuakaan. ...  Joten se siitä. Ei mulla muuta.

Enneuni v. 1997, Euroopan ja muun maailman talouskriisi


17.7.2012: TIEDOKSI: Uusi Suomi – sivuston kautta olen saanut niin paljon kyselyjä tästä profetianisesta enneunestani, joten julkaisen tuon unen jälleen kerran tällä sivustollani, koska jotkut eivät ole löytäneet sitä ja jotkut taasen eivät jaksa skrollata sivuja alaspäin.
......................................................................................
Enneuni v. 1997, Euroopan ja muun maailman talouskriisi
Enneuni, profetiaaninen enneuni v.dlta 1997, Anne Lindell. Kun Italian rajat murtuu EU hajoaa - taloudellinen katastrooffi- kaikki romahtaa.

Anne Lindellin profetianinen enneuni  pahasta talouskatastrooffista

Esipuhue, kirj. 16.2. 2012, Anne Lindell:

Nyt eletään parhaillaan tätä enneuneni aikaa. Enneuneni tapahtumat alkavat tulla toteen aivan lähiaikoina ja jopa lähipäivinä. Se seikka, että asiat Euroopassa ja maailmalla ovat menneet niin kuin ovat menneet, palautti mieleeni nyt taasen ja jälleen kerran tämän enneuneni vuodelta 1997 ja minusta tuntui tärkeältä laittaa se myös  tänne blogillenikin. Jos enneuneni pitää paikkansa, ja taloudellinen katastrooffi on factum (tosiasia), niin EU tulee myös hajoamaan ja kaatuu omaan mahdottomuuteensa, sillä se on talous– ja rahaliitto ja perustuu nimenomaan jäsenmaiden talouden vakauteen.  Tätä vakautta ei enää ole. Tuossa enneunessani ennustettiin, että EU:n kriisi alkaisi Kreikasta,  ja nyt nämä ennustukset ovat par´aikaa  toteutumassa. Kreikka ajatuu konkurssiin ... se on jo tosiasia, ja jonka talousasiantuntijat jo tunnustavat. Kreikan konkurssia ei  enää voi kukaan tai mikään taho kieltää. Ehkä Kreikan konkurssia ja pakko-eroa EU:sta yritetään estää ja pönkittää pakkotuilla (lainoilla), mutta tämä vain pahentaa tilannetat ja nakertaa EU:n entistäkin hauraampaa kivijalkaa.

......................................................................................

On elokuu v. 1997 ja näin seuraavan unen. Unessa istuin hämärtyvässä illassa eräänlaisella kaiteella ankealla ja betonisella pihamaalla, ja katsoin keski-ikäisen miehen kanssa isoa kylttiä varastomaisen rakennuksen tai kenties hylätyn hallin suurten ulko-ovien yläpuolella. Kyltissä luki sana  "Förråd” (suom. Varasto). Mies puhui hiljaisella äänellä, pää painuksissa alaspäin, hieman tuskaisesti, mutta kuitenkin rauhallisesti ja  melkein kuiskaten: ... Ruokavarastoja täytyy täydentää, sanoi mies, myös siemenviljaa, perunoita ja siemeniä on oltava varastossa tuleville vuosille. Sanoin, että kyllähän meillä nyt ruokaa riittää ... sitähän on jo yli tarpeen. Niin nyt, sanoi mies,  mutta entä kun maailmalla alkaa valtava liikehdintä? Mikään silloin ei oikein toimi. Pakolaisten vuoksi Suomen väkiluku on silloin aivan toista kuin nyt, ja osaa vainotaan. Aivan 2000-luvun alussa  tulee olemaan samaan aikaan yhtäällä ääretöntä rikkautta ja hyvinvointia ja toisaalla nälänhätää ja pahoinvointia. Eritoten vuodet 2008 ja 2009 tuleevat olemaan rikkaalle Yhdysvalloille ja joillekin Euroopan välimeren maille todella vaikeata laman aikaa. Kreikassa paljastuu pahoja väärinkäytöksiä, jotka johtavat Kreikan valtion ja kansan suuriin kärsimyksiin, ja perässä tulevat seuraavassa järjestyksessä vuoden 2011 kesästä lähtien Portugali, Espanja ja Italia. Häikäilemättömät väärinkäytökset  tulevat julki ja näissä maissa kaikki tulevat kärsimään eräitten harvojen valtaapitävien henkilöitten petoksista. Näissä maissa ihmiset saavat kokea uudestaan ja jopa pahempana sen mitä oli Euroopassa 1990 luvun allussa, koska näihin maihin alkaa virrata satojatuhansia pakolaisia, jotka järkyttävät muutenkin heidän heikkoa talouspohjaansa. Lopulta Italian tilanne puhkaisee todella pahan kriisin kaikialla Euroopassa ja kaikilla sektoreilla: rahamaailmassa, työllisyydessä, ruokapulassa, pakolaisongelmassa. Italialaiset eivät edes kykene valvomaan rajojaan, joten ei-toivottujen ainesten virtaaminen Afrikasta jopa Euroopan pohjoisosiin on valtavaa. Lohdutukseksi meille suomalaisille, että sillä hetkellä niin Suomessa kuin muualla Skandinaviassakin ovat asiat muuta maailmaa paremmin. Norjaa aletaan kadehtia, ja yht´äkkiä kaikki muut Euroopan valtiot haluaisivat olla yhtä kauaskatseisia ja  riippumattomia kuin Norjalaiset. Huokaisin ja sanoin: minnekkä me sitten voisimme paeta, Ruotsiin, Norjaan? Mies sanoi, että ei kannata paeta ... yrietään vain selvitä jotenkin. Mies otti minua molemmista olkapäistä kiinni lujalla otteella ja sanoi: Me kestetään – uskotko? Nyökkäsin kyynelleet silmissä. Mies nousi ylös ja lähti kävelemään hartiat kumarassa poispäin  ... Tähän heräsin.. 

........................................................................................................
Jälkikirjoitus: Omia mietteitäni heti herättyäni v. 1997:

Uskon, että Jumala ilmoittaa uhan ja vaaran edellä profetianisesti ihmisille jollain tavoin ennakkoon näyttämällä unessa tai näyssä eräänlaisia ennakkovaroituksia, koska me olemme  menossa kohti todella vaikeita  aikoja, jolloin kaikkialla maailmassa tulee olemaan valtava puute elintarvikkeista, niin myös täällä rikkaassa Skandinaviassa. Ja aivan ilmeistä on, että meillä on tuolloin vielä suhteellisen hyvin asiat. Luulenpa, että  suuret pakolaisvirrat alkavat Italian kautta, sillä  Italiahan on aika lähellä maantieteellisesti Afrikkaa. Ehkä Afrikkaan tulee nuoreten työttömyyttä, ja  että niin suuret ihmismassat lähtevät liikkeelle, että niitä pidätä enää mikään, paitsi raja-aidat ja sotilaat. En tiedä, mutta jotain todella pahaa siellä kyllä kumminkin tapahtuu. Jeesus sanoi, että meidän tulee valvoa ja seurata merkkejä, joten otaksun, että Jeesuksen omille annetaan jonkinlainen selvä merkki, jonka vain he ymmärtävät, että ” nyt se alkaa” ... lopun aika. Tämä minun enneunenikin oli ehkä myös jonkinlainen ennakkovaroitus. Eikö Jeesus sanonutkin, että lopunajoilla jopa lapset ja nuoretkin ennustavat.
................................................................................................................

13.7.12

Italian ja Espanjan "munien keitto" menikin "uppomuniksi"


Italian pääministeri Monti vihjaisi Suomen syyllistyneen asiattomiin puheisiin, jotka olisivat johtaneet Italian ja Espanjan lainakorkojen nousuun. Siis, eli ”pohjoismaat” (tark oik. Suomi) olisivat puheillaan muka syyllisiä Espanjan ja Italian kurjimukseen. ... Eli: "seli, seli".

Tulee tässä ihan väkisinkin mieleen entisen aviomieheni ensimmäinen yritys keittää kananmunia. Kun munien keittäminen näytti jonkinmoiselta munakokkelikeitolta tai uppomunakeitolta, niin exäni väitti kiven kovaan, että munien on täytynyt olla valmiiksi rikki jo paketissa ollessaan. ... Eli: "seli, seli".

Perjantaina 13.7.2012: HS: Luottoluokitusyhtiö Moody's yllätti markkinat laskemalla Italian luottoluokitusta kaksi pykälää lähelle roskalainaluokkaa. Italian uusi luokitus on nyt Baa2; siis vain kaksi pykälää lähelle roskalainaluokkaa. Moody's varoitti, että harkitsee luokituksen laskemista vielä tältäkin tasolta. 

Luottoluokitus tarkoittaa arviota velanottajan takaisinmaksukyvystä, ja se vaikuttaa hintaan, jolla esimerkiksi valtio saa rahaa markkinoilta. Italian ja Espanjan valtionlainojen korot ovat viime viikkoina olleet historiallisen korkealla, eli lainanantajat epäilevät vakavasti näiden maiden takaisinmaksukykyä. 

Italia aikoo tänään perjantaina kerätä markkinoilta 5,25 miljardia euroa. Etukäteen toivottiin, että euromaiden alkuviikkoinen päätös Espanjan pankkituesta heijastuisi korkoihin suotuisasti, mutta mutta tämä Italian luottoluokituksen lasku uhkaa molempien maiden pelastustomia täysin päinvastaiseen suuntaan. 

Eli EU:n järkyttävä katsatrooffi eli romahtamien on jo tosiasia, kuten jopa pääministeri Katainen kuin taivaisen valaistumisen kohdanneena tässä mennä päivinä profetoi. 

Siis otetaampa alusta: Kreikka on jo periaatteessa konkurssissa, sitä ei pelasta enää mitkään pelastustoimet. Italia ja Espanja ovat konkurssikypsiä. Potugali on ollut koko ajan hiljaa ja hissukseen kuin "kusi sukassa" ja olettaa, että isojen maiden myllerryksessä ei kukaan huomaa, että se on ollut jo pitkään konkurssikypsä, ja perässä tulevat Irlanti ja Belgia. Ja kun konkurssien dominoefekti ("Lumipallovyöry": lue aiempi kirjoitukseni) saa tarpeeksi kauan jatkua, ovat vuorossa peräjälkeen muut EU-maat, sillä nämä maat ovat taloudellisesti kytköksissä (riippuvaisuussuhteessa) konkurssimaihin. Taloudellisesti riippuvaisten ja toisiinsa kytkeytyneitten EU-maiden ulkopuolelle jäävät  pohjoismaat Tanska ja Ruotsi Suomea lukuunottamatta, koska Suomi joutuu typerien päättäjiensä vuoksi viimeisenä kaikkien maksumieheksi. Tämä tarkoittaa selkokielellä sitä, että Suomen vastuut euromaiden pelastusyrityksistä kasvavat sellaisiin mittoihin, että meillä ei ole sellaiseen varaa omaa talouttamme ja hyvinvointiamme vaarantamatta.

Aikaisemmin Urpilainen on vannonut vaalilupauksissaan, että vaadimme täydet vakuudet, eli se tarkoittaa 100% ... eikä 40%. Eikä tässä vielä kaikki: sillä kaikkihan me tiedämme ja tajuamme, että todellisuudessa Suomen vaatimat "vakuudet" ovat kuin "Keisarin uudet vaatteet" (lue aiempi kirjoituksni tästä aiheesta) ... eli todellisuudessa niitä ei ole olemassakaan; ne ovat yhtä tyhjän kanssa silloin, kun nämä konkurssikypsät maat menevät konkurssiin. Viimeistään silloin kun EU on romahtanut ... jäämme näppejämme nuolemaan, sillä joudumme takaajina maksamaan näitten maiden velat. Kun näitä "virtuaalivakuuksia" sitten luvataan Suomelle, niin tämä hölmöläiskansa huokaisee helpotuksesta, kun saatiin edes jotain, ja etenkin Urpilaisen "armottoman painostuksen" ja "taktisten riemuvoittojen" ansiosta. Kirjoitin mm. jo aiemmin tässä blogissani millaisia nämä "vakuudet" tulevat olemaan, eli: 1) Ne ovat salaiset (heh ...ymmärrettävistä syistä), 2) Niitä ei halua mikään muu euro-maa (heh ... miksikähän ei?), 3) Niitä ei ymmärrä Urpilainen itsekään, 3) Olli Rehn nauraa honottaa niille EU-kamujensa kanssa julkisesti, 4) SDP:n ja Kokoomuksen kansanedustajat hehkuttavat niitä suorastaan fantastisiksi ja järjen riemuvoitoksi.

Hei, ihan oikeasti eikä leikisti, aivan todellisena vaarana on, että  me suomalaiset ajaudumme takaajina ja maksumiehinä nälkäkuoleman partaalle, elleivät suomalaiset poliititkot nyt heinäkuun kokouksessa päätä viisaasti erota EU:sta ja eurosta .... heti.  Aika on nyt kortilla eikä pähkäilyyn ja jahkailuun ole enää nyt meillä varaa. Kohta on  jo myöhäistä perääntyä. Nyt on ryhdyttävä tositoimiin EU:sta ja eurosta eromiseksi.

Suomalaiset poliitikot, eritoten Kokoomus ja SDP, aikovat nyt poliittisilla toimillaan "pelastaa" koko EU:n romahtamisen oman maamme turvallisuutta ja hyvinvointia uhaten,  mikä taasen on risitriidassa Suomen perustuslain kanssa. Jos nämä hallituspuolueet pitäisivät kiinni Suomen perustuslaista ja toimisivat sen rajoittamissa valtuuksissa, olisi heidän nyt järjestettävä vähintäänkin kansanäänestys Suomen mukanaolosta  EU-maiden pelastusyrityksessä. Suomen perustuslain toisen pykälän mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Koska perustuslain 94:nnen pykälän mukaan kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansallisia perusteita, olisi nyt viimeistään järjestettävä kansanäänestys siitä, ollaanko mukana euromaiden pelastusyrityksessä ja sitä myöten ajutua automaatisesti EU:n Liittovaltioon, vai haluavatko suomalaiset irrottautua Titanicin tavoin tuntemattomiin syvyksiin uppoaavasta EU:sta ja eurosta. Eli, että hallituspuolueitten mielestä suomalaisten olisi nyt vain parempi hypätä sokkona samaan veneeseen muitten EU-maitten kanssa ja soutaa veneessä muiden mukana vaikka edessä on selvääkin selvemmin näkyvissä Niagaran putoukset?

"Katainen & Urpilainen & Rehn Co" ei voi ja saa pakottaa suomalaisia olemaan mukana EU:ssa ja eurossa ja sitoutumaan yhä syvempään liittoutuman eli EU:n Liittovaltioon (lue Eurostoliittoon), sillä kyseessä olisi selvääkin selvempi  kansallinen rikos Suomen perustuslakia vastaan.  


Onko Suomi kohta enää vain osa Eurostoliittoa ilman mitään itsemääräämisoikeuksia ja itsenäisyyttä? Economic catastrophe in EU. Finanzielle katastrophe in EU
Suomalaisia ei voi eikä saa tämä hallitus viedä kohti EU:n Liittovaltiota, koska se olisi samaa, kuin yritettäisiin tunkea käärmettä väkisin pyssynpiippuun: se ei tule koskaan onnistumaan ... ei ikinä, eikä kuuna päivänä, sillä isämme eivät taistelleet ja kuolleet sodissa ”Eurostoliiton” takia ja vuoksi, vaan Suomen  itsenäisyyden  ja suomalaisten itsemääräämisoikeutemme vuoksi.

On täysin aiheellista ja rehellistä maalata nyt sinälle sellainen kauhukuva, että Kreikan tukipaketin muista takaajista Espanja, Italia ja Ranskakin ja lopulta myös Saksa menevät nurin, sillä dominoefektin vaikutuksesta kaikki on mahdollista. Jos näin käy, niin silloin me suomalaiset joudumme sodalla taistelmaan itsemme ulos EU:n velka-/takausvankeudesta. Euro on ollut olemassa vain 12 vuotta ja jo nyt olemme tällaisessa katsastrofaalisessa kriisissä. Mitä korkeammalta EU:sta pudottaudumme sitä suurempi on todennäköisyys sodalle.


Tulee väkisinkin mieleen kommunismin kaatumisen vuodet 1990-91, jolloin Baltian maat ilmoittivat yksi toisensa jälkeen eroavansa Neuvostoliitosta. Silloinen NL:n presidentti Gorbatshov vastasi, että ei se käy, koska missään laissa ei ole mitään pykälää, jonka mukaan näin voitaisiin tehdä. Eroaminen kävi lopulta päinsä, vaikka säädös puuttuikin. Mikä siis estää Suomen eroamisen EU:sta? Ei mikään eikä kukaan eivätkä mitkään säädökset, koska sellaisia ei ole.

P.S. Timo Soini, tiedät toki varmaan itsekin, että on aika valmistautua ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin ja hallitusvastuuseen Keskustan kanssa. 

4.7.12

Finlandisierung, suomettuminen, ja sen uusi merkitys.


    Finlandisierung on saamassa nyt kokonaan uuden merkityksen.
Finlandisierung in EU, suomettuminen EU:ssa
Suomalaisten  on uskallettava vihdoinkin sanoa ääneen, ettei keisarilla ole vaatteita ...eli: "Meitä on huijattu".

EU:n talouskomissaari Olli Rehn toppuutteli tänään viime viikon eurokokouksen tuloksista Suomessakin syntynyttä keskustelua: "Kun on otettu tärkeä askel, niin ei nyt saisi kenkä lipsua".

Valtiotieteen tohtori Sixten Korkman arvioi taasen tänään, että viime viikon EU-huippukokouksen päätökset ovat yksi askel liittovaltion suuntaan. 

Eurokriisissä poliittiset päättäjät ovat sekoittaneet asiat jo niin tehokkaasti, ettei kukaan oikein tiedä, missä mennään vai mennäänkö ollenkaan vai pitäisikö sittenkin olla menemättä tai tulematta sinne tai tänne

Veikkaan, että Hollanissa 12.9. 2012  pidettävät vaalit ja sen vaalitulos aiheuttaa sen, että Hollanti päättää irtautua rahaliitosta: Ja millaisen poliittisen myrskyn Suomen ja Hollannin ero EU:sta ja eurosta aiheuttaisi muualla EU:sa ja mitä siitä seuraisi? Ehkä ketjureaktio ja sitä myöten koko EU:n hajoaminen? ... Hmmm ... kenties.

Pitää muistaa, että piskuinen Suomi on tässä suuressa eurojengissä vain naiivin maksajan roolissa ja aiheuttaa eurossa pysyessään ennen kaikkea korjaamatonta vahinkoa oman maansa taloudelle ja kansalaisille. Jos n. 5,5 miljoonan asukkaan Suomi lähtee eurosta, niin miten n. 500 miljoonan asukkaan EU reagoisi siihen ? Ei mitenkään ... ei yhtikäs mitenkään, paitsi, jos jotkut muutkin maat saisivat saman ajatuksen, ja ottaisivat Suomesta mallia.

Olen takuuvarma siitä, ettei Suomi joutuisi minnekään Euroopan ulkokehälle EU:sta ja eurosta erottuaan, eihän Ruotsikaan ei-euro-maana siellä ole, ja hyvin näyttää Ruotsilla hyvin pyyhkivän.  Norja voi todella hyvin ilman EU:n jäsenyyttä, ja Islanti on nousemassa talousahdingostaan ilman EU:ta. Tietysti suuret euromaat ovat vihaisia tai oikeastaan hyvin, hyvin vihaisia Suomelle siitä, että Suomi uskaltaa edes haaveilla eurosta lähtöä, ja eron tapahduttua, se olisi raskas arvovaltatappio erityisesti Saksalle, Ranskalle ja Italialle, jotka ovat tottuneet sanelemaan muille maille, mitä tehdään, joten uskallampa väittää, että Suomi on niin pieni maa, että sen lähtö eurosta ei hetkauta millään lailla taloudellisesti EU-ryhmää, vaan se hetkauttaa EU-ryhnää ainoastaan arvovallallisesti.

Ja mitä eron jälkeen? Ei mitään … ei sitten mitään, paitsi että Suomessa alkaisivat asiat jälleen rullata ja vaurastuminen saisi vauhtia, ja kaiken tämän EU-hölmöilyn jälkeen saisismme taasen itse päättää omista asioistamme ja ennen kaikkeea ihka omaksi eduksemme.

2.7.12

Velkaunioni-EU:n kaatuminen on tosiasia


Tajuatteko te nyt viimein? EU:ta ei pelasta enää mikään.
EU:n pyramidihuijaus. Eu-story, finito, loppu, slut, ende.
Eduskunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma taitaa olla ainoa, joka uskaltaa toimia, kun muut vain aukovat päätään.

Nyt se on faktaa: meitä on huijattu. Suomalaiset ovat hölmöläisiä. Jutta Urpilainen valehteli vastauksessaan opposition välikysymykseen vakuuttaessaan, että: ”Ei mennä pankkitukeen”. Mitä tämä muuta on kuin pankkitukea? Hallitus ja eduskunta ovat olleet aivan liian kauan  täysin hukassa. Kukaan ei enää taida tietää mitään missä oikein mennään. 

Kysyn vain, mitä pahaa me suomalaiset olemme tehneet, että meitä on rangaistu näillä petollisilla ja valheellisilla päättäjillä, jotka eivät välitä oman kansansa hyvinvoinnista pätkääkään, vaan etusijalla näkyy olevan toisten valtioiden pankit ja finanssipelurit. Ilmiselvästi kyseessä on historian suurin ja röyhkein velkapyramidihuijaus, mitä ollaan ikinä nähty. Suomi on aivan turha uhri tässä yhä härskimmäksi ja kalliimmaksi muuttuvassa pelissä, ja nyt pitäisi jostain löytyä se rohkeus, jolla me lopetamme tämän Täydellisen Hulluuden.

EU:n roskapankkia kutsutaan EVM:ksi, ja Euroopan rupusakkimaiden pankeille annettavaa suoranaista pankkitukea kutsutaan ko. maiden valtiolle annettavaksi tueksi. Voi tsiisus! Luuletteko te valheelliset ja petolliset päättäjät todellakin, että me kansalaiset olemme tyhmiä? 
Kaiken tämän EU:n häröilyn keskellä  Heinäluona on päättänyt kutsua eduskunnan kesälomalta elokuun alussa ”hätäkokoukseen” (toivottavasti se on sitä mitä minä luulen ja odotan) ... ja tämä on todellakin vähintä mitä tällaisessa tilanteessa täytyy tehdä. Nyt on pantava mietintämyssy päähän ja mietittävä miten päästä ulos tästä pattitilanteesta, johon Katainen ja Urpilainen hölmöilyillään, valehteluillaan ja hallituksen ja eduskunnan tuella ovat Suomen veronmaksajat ajaneet.

Käytävähaastattelussa pääministeri Jyrki Katainen  kiisti tänään ylittäneensä toimivaltuutensa loppuviikon EU-huippukokouksessa, mistä oppositio on häntä aiemmin syyttänyt. Hän laittoi opposition esittämät syytökset osin julkisuudessa liikkuneiden väärien tietojen piikkiin. 

No, mistä hän olis saanut nuo ("Mikki-Hiiri) valtuutensa" ... ei ainakaan eduskunnalta? Niin kauan kun Kataisella ei ole esittää faktoja ovat nuo mukamas valtuudet "Mikki-Hiiri-valtuuksia".

Katainen oli selvästikin närkästynyt huippukokouksen ympärille kehkeytyneestä mediasodasta, joka on hänen mukaansa ollut poikkeuksellisen sekava. ”He ovat olleet aika paljon lehtien varassa. Tiedotussota on ollut vimmaista, ja on voinut saada vääriä käsityksiä” ... ”Eri mailla on tarve kertoa erilaisin sanankääntein siitä, mitä on päätetty. Se on ollut osaltaan vaikuttamassa siihen, että on tullut hyvinkin erilaisia tulkintoja” Katainen sanoi.

Mauri Pekkarinen kirjoitti tiedotteessaan, että :” Nyt näyttää siltä, että euromaat, Suomi muiden mukana, ovat valmiita suureen periaatteelliseen muutokseen, ongelmapankkien suoraan tukemiseen. Oma käsitykseni on, ettei pääministeri Kataiselle ollut tällaiseen ratkaisuun edes eduskunnalta saatuja valtuuksia”.

Katainen sanoi  maanantaina suuren valiokunnan kokouksen jälkeen, ettei suorasta pankkituesta espanjalaispankeille ole vielä päätetty, vaan se on vasta mahdollisuus. ”Itse asiassa tarkoitus on turvata veronmaksajien etu siten, että olisi kansainvälinen pankkivalvoja, joka olisi vastuussa myös pankkien pilkkomisesta. Silloin meillä olisi parempi tieto siitä, mitkä pankit kannattaa tappaa ja mitkä säilyttää. "Veronmaksajat saisivat omistusta pankeissa toisin kuin tänä päivänä. Tämän takia suora pääomitus voisi olla veronmaksajien etu, kunhan tiedetään, että pankkivalvoja tekee uusia vahvempia pankkeja.” Kataisen mukaan Suomi pääsee velkakriisistä ulos yhdessä euromaiden kanssa tai sitten kaikki kaatuu. ”Yksittäinen maa ei voi tässä itseään erityisesti pelastaa.”

Tajuatteko nyt hyvät kansalaiset miten tyhmää puhetta tämä on Suomen pääministeriltä: puhdasta kusetusta. Vaikka lukisitte sata kertaa tuon Kataisen suoltaman potaskan, niin ette löydä siitä mitään järkeä.

Kaiken kukkuraksi eri­tyi­ses­ti Hol­lan­nin  ja Suo­men vaa­ti­muk­ses­ta huippukokouksessa myös päätettiin eu­ro­alueel­le perustettavasta yh­tei­sestä pank­ki­val­vo­nnasta (!!!?). Ei liene kenellekään yllätys, että Saksa ei vaadi tällaista. Tavallaan Espanja "kiristää" Saksaa suostumaan velvoitteitta pankkitukeen, koska Saksalla on omia intressejä (eli oma lehmä ojassa), ja Saksa siksi suojelee Ranskan kanssa omien sijoittajiensa sijoituksia eritoten Espanjassa ja muissakin ko.EU:n  ”rupusakkimaissa” (tällä hetkellä kyseessä on ainakin Kreikka, Espanja, Portugali, Italia, Kypros). Suomalaisilla sijoittajilla ei ole nimeksikään sijoituksia näissä ”rupusakkimaissa”, joten minä en ymmärrää miksi suomalaisten pitäsi lähteä tukemaan näin pienenä maana näittten Euroopan  raharikkaitten sijoituksia ko. maissa.

Mutta mitä tämä ”pankkivalvonta” sitten oikeastaan on? Keskustan  kansanedustaja Mauri Pekkarinen  ja Perussuomalaisten Timo Soini arvostelivat aamu-TV:ssä  voimakkaasti pääministerin toimintaa.  Pekkarinen ja Soini olivat kanssani täysin samoilla viivoilla: eli, että tämä ”pankkivalvonta” on yhtä kuin askel kohti Liittovaltiota: siis enemmän yhteneväisyyttä, enemmän liittoutumaa, enemmän valvontaa  ... enemmän sitä sun tätä tarkoittaa selkokielellä --> EU on aivan pian yhtä kuin Eurostoliitto ... EU:n Liittovaltio, jolloin me menetämme viimeisetkin itsenäisyytemme rippeet.

Tätäkö me silloin halusimme, kun äänestimme menosta EU:hun? Emme, vaan meille nimenomaan vakuutettiin ja luvattiin 100%:sti, että liittyminen EU:hun ei veisi meiltä itsemääräämisoikeuttamme ja itsenäisyyttämme, vaan meille koituisi EU:hun menosta kaikkinaista hyvää: vaurautta, hyvinvointia, hintojen laskua, verotuksen helpottumista, palvelujen parantumista ja kaikenlaisen infrastruktuutin pranemista esim. teiden kunnossapidon, sairaanoidon yms kohentumista.

 Ja miten on käynyt? Retuperällä ollaan jo, ja suomalaisten  hyvinvoinnin totaalinen alasajo on jo tosiasia.

Olen jyrkästi sitä mieltä, että Keskustan ja Peussuomalaisten (ainoita järkeviä) on aloitettava yhteistyö Suomen irrottamiseksi oitis EU:sta, sillä  muutoin olemme tuhon omia.