3E-liike kasvaa ja vahvistuu

3E-liike kasvaa ja vahvistuu
3E, EXIT EU EURO on ainoa mahdollisuutemme

10.10.12

Sain tänään 10.10.-12 Oikeuskanslerilta sähköpostissa vastauksen kanteluuniSain tänään 10.10.-12 Oikeuskanslerilta sähköpostissa vastauksen kanteluuni, niin kuin ne muutkin, jotka ovat tästä samasta asiasta kannelleet Eduskunnan Oikeusasiamiehelle ja Oikeuskanslerille. Kantelun vastaus oli kolmiosainen ja tässä on vain sen viimeinen osa, eli päätös.  Muuta asiakirjat eivät ole relevantteja, koska niissä toistetaan ja eritellään vain ne asiat mistä olemme kannelleet ja niistä tehdyt tutkimukset. Ja tuo minun kanteluni löytyy aikaisemmin kirjoittamiltani sivuilta tältä samalta blogilta. Skrollaa sivuja alaspäin.
.................................................................................................................


Valtiovarainministeriön selvityksessä todetaan: ”Huippukokouksen päätös vastaa Suomen vakiintunutta, eduskunnan vahvistamaa kantaa, että euroalueen velkakriisinhallinnassa pyritään ensitilassa siirtymään EVM:n käyttöön, jonka mukaisesti hallitus on johdonmukaisesti toiminut. Valtiovarainministeriön käsityksen mukaan valtioneuvostolla siten oli asiaan eduskunnan puoltama kanta. Syynä siihen, ettei ennen huippukokousta tätä asiaa nimenomaisesti saatettu eduskunnassa (suuri valiokunta) käsiteltäväksi oli se, ettei ennen kokousta tiedetty sen tulevan asialistalle.” 

Blä blä blä ...jne  jne...  hyppään liuskojen yli .....

Totean (siis Jaakko Jonkka) näin ollen, että Suomen osallistuminen Espanjan lainaohjelmaan liittyvien toimien toteuttamiseen on tapahtunut perustuslain mukaisesti eduskunnan myötävaikutuksella. Toimivaltaani ei kuulu arvioida eduskunnan toimintaa.

Yleisesti vielä totean ottaneeni arvioinnissa huomioon sen tämänkin tapauksen selvityksestä ilmenevän seikan, että eurokriisin hoitamista koskevaan päätöksentekoon liittyviä toimia joudutaan tekemään ajoittain varsin nopealla aikataululla ja lyhyillä varoitusajoilla ja jopa erilaisten tulkintojen ristipaineessa, mikä on omiaan aiheuttamaan suuria haasteita asioiden kansalliselle valmistelulle.

Saatan tässä päätöksessä lausumani valtiovarainministeriön tietoon.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
.........
Anne: No, se siitä.